Professionele zorg voor mensen met dementie

Artemis biedt 24 uur per dag zorg en begeleiding aan voor ouderen. Onze gediplomeerde medewerkers mogen medicatie verstrekken en medische handelingen verrichten. We werken nauw samen met plaatselijke huisartsen en/of specialisten op het gebied van ouderengeneeskunde. ’s Nachts zijn er twee medewerkers per locatie aanwezig – wel zo’n geruststellende gedachte.

Persoonlijk en betrokken

Onze medewerkers geven veel persoonlijke aandacht aan onze bewoners. Vriendelijkheid en zorgzaamheid staan daarbij voorop. We werken met vaste teams van eigen professionele verpleegkundigen en verzorgenden die onderdeel uitmaken van het gezamenlijke huishouden. Ze voldoen aan hun beroepsstandaard en (beroeps)trots en werken elke dag met plezier en kundigheid. Bovenal hebben alle medewerkers gastvrijheid hoog in het vaandel staan.

Zorg op maat

Na de uitgebreide intake met de nieuwe bewoner en de familie wordt van alle verkregen informatie een zorgplan gemaakt. Naarmate onze medewerkers de nieuwe bewoner beter leren kennen, spelen ze steeds beter in op de specifieke behoeften. Vanwege onze kleinschalige woonvoorzieningen en de creativiteit van onze medewerkers blijkt er iedere keer veel mogelijk.

persoonlijke verzorging

NIEUW VOOR MANTELZORGERS

respijtzorg
contact met Artemis
bel mij terug
werken bij
Er wordt goed geluisterd naar de wensen en zonodig worden er aanpassingen gedaan.”

Artemis heeft een gezellige huiselijke sfeer. De zorg is uitstekend.”

Het Witte Huis is een fijne plaats voor onze broer, hij voelt zich hier thuis . De verzorging is heel goed.”

Zeer persoonlijke begeleiding en top medewerk(st)ers! We laten onze oude 92-jarige moeder met een gerust hart hier verzorgen”

De medewerkers gaan geduldig, zorgzaam en met heel veel toewijding met mijn vader om.”

8 STAPPEN NAAR EEN VERTROUWD HUIS

brochure

Extra zorg mogelijk

Het is mogelijk om naast huisartsenzorg extra ondersteuning te krijgen van een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of pedicure. Een eventuele vergoeding van deze zorgkosten is afhankelijk van de zorgverzekering van de bewoner.

Hulpmiddelen

Wanneer bewoners extra hulpmiddelen nodig hebben, zoals een rolstoel, rollator, krukken of een verhoogd bed, dan zijn deze via ons beschikbaar of via ons te huur. Als de hulpmiddelen permanent nodig zijn, helpen we met de aanvraag bij de gemeente. Onze locaties zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

De zorg in Nederland

Er is veel veranderd in de Nederlandse zorg en er verandert nog steeds veel. De basis is dat je een beroep kunt doen op professionele ondersteuning wanneer je het binnen je eigen netwerk niet meer kunt bolwerken. Die professionele zorg wordt vergoed door de gemeente, de zorgverzekering of het Rijk. In dit artikel lees je welke regelingen er zijn.

Een handig hulpmiddel bij het regelen van zorg voor je naaste met dementie is de Zorgstandaard dementie. Dit is de standaard die we met elkaar in Nederland hebben afgesproken over waar de zorg voor iemand met dementie aan zou moeten voldoen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Vanuit de Wlz wordt de zorg vergoed voor onder andere:

  • Verblijf in een verpleeghuis;
  • Volledige verzorging;
  • Gespecialiseerde behandeling

Heeft je naaste een indicatie voor zorg vanuit de Wlz, dan komt ze niet in aanmerking voor een voorziening vanuit de Wmo. Een Wlz-indicatie kan dus gevolgen hebben voor de dagopvang die je naaste vanuit de Wmo krijgt. Wees hier alert op. Voor meer informatie hierover? Download dan ons stappenplan! 

zorgstandaard dementie
stappenplan

Palliatieve zorg

Wanneer het einde van een leven in zicht komt, zijn onze voorzieningen volledig toegerust om het stervensproces voor alle betrokkenen zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld met een waakmand, waarmee naasten tijdens het waken troost, comfort en warmte ervaren.