Algemeen
Artemis Groep respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website https://www.artemisgroep.nl, zijn (potentiële) klanten en (potentiële) relaties. Artemis Groep gaat dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Artemis Groep te maken hebben. Met derden die de diensten ondersteunen zijn duidelijke afspraken gemaakt die jouw persoonsgegevens beschermen. De gegevens worden in ieder geval niet verwerkt door partijen buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht dat in de toekomst wijzigen, dan word je hierover geïnformeerd.

Artemis Groep houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving in Nederland stelt.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Artemis Groep of wanneer je anderszins contact hebt met Artemis Groep (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Artemis Groep), legt Artemis Groep de door jou opgegeven gegevens vast. Artemis Groep bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven en die Artemis Groep via Google Analytics verzamelt. Meer over die laatste lees je later in deze verklaring.

Je kunt te allen tijde de website van Artemis Groep anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Artemis Groep te delen.

Doelen
Artemis Groep gebruikt jouw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor je de gegevens hebt verstrekt dan wel daarmee verenigbare doelen. Jouw gegevens worden in principe niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Artemis Groep of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Artemis Groep en naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met ande