Van Rijn in gesprek met veld over casemanagement dementie 

13 juni 2016 | Door: Simone Stokx

 

Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft een groot aantal partijen in de zorg bij elkaar geroepen om het gesprek aan te gaan over dementiezorg. Gisteren verscheen het rapport over casemanagement dementie. 


In het rapport van Bureau HHM worden een aantal knelpunten genoemd waar de betrokken partijen zeggen tegenaan te lopen. ‘De uitkomsten van het onderzoek naar casemanagement bij dementie baren zorgen. Er komt een beeld naar voren van een veelheid aan partijen – dementieketens, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, belangenbehartigers, overheidsorganisaties, etc. – die erg betrokken zijn bij goede dementiezorg en die gezamenlijk een flink aantal knelpunten weten te benomen’, schrijft Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Echter, de samenwerking tussen deze partijen die noodzakelijk is om tot duurzame oplossingen te komen, komt nog niet van de grond.’


Knelpunten casemanagement dementie


Uit het rapport blijkt dat de casemanager dementie niet overal beschikbaar is voor mensen die het nodig hebben. En hoewel alle partijen vinden dat een casemanager dementie specifieke kennis nodig heeft, zijn ze het er niet over eens welke opleiding voldoende is. ‘Er is geen overeenstemming over de benodigde scholing, expertise en ervaring die nodig is bij professionals met de functie casemanagers’, schrijven de onderzoekers van Bureau HHM. Daarnaast verschillen de partijen ook van mening over welke professional in welke fase van de ziekte moet worden ingezet als casemanager, vanuit welke financieringsbron. Van Rijn: ‘Schotten tussen Wmo, Zvw en Wlz belemmeren de uitvoering van casemanagement bij dementie. Maar wie nemen het voortouw in het dichter bij elkaar brengen van deze financieringsbronnen?’
 

Samenwerken aan casemanagementEerder dit jaar meldde Zorgvisie al dat de casemanager dementie dreigt te verdwijnen. Een maand geleden riep Van Rijn op tot een dementievriendelijk Nederland. In het rapport concluderen de onderzoekers dat een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel is voor het vinden van een oplossing voor de knelpunten en de dementiezorg beschikbaar en betaalbaar te houden. Van Rijn heeft daarom zorgverzekeraars, ZN, Actiz, BTN, NPCF, Alzheimer Nederland, V&VN, VMG, NZa en het Zorginstituut uitgenodigd om te bespreken wat ze hier samen aan kunnen doen. ‘Er ligt een gedeelde verantwoordelijkheid die nu samen opgepakt moet worden.’

Copyright 2016 artemisgroep.nl | All rights Reserved | artemisgroep.nl

KvK: 61006475 | IBAN: NL72 ABNA 0504 9581 78

Powered by Wallbrink Crossmedia Groep