Tegenvaller door problemen met PGB's

3 juni 2016 | Door: Simone Stokx

Tegenvaller van 426 miljoen

De overheid heeft vorig jaar een tegenvaller gehad van 426 miljoen euro. Dit door de problemen die speelden bij het uitbetalen van de persoonsgebonden budgeten  (pgb’s). Volgens de Volkskrant zijn er uiteindelijk meer dan de helft meer aan pgb’s uitbetaald dan van te voren berekend was.

Er was door het kabinet geschat dat zij voor 2015 ongeveer 810 miljoen kwijt zouden zijn aan pgb’s. Volgens de Volkskrant blijkt dit nu op een bedrag van 1,2 miljard te gaan. Wel is dit bedrag minder dan de afgelopen jaren, omdat de eisen waaraan voldaan moet worden voor een pgb wordt toegekend, zijn aangescherpt.
 

PGB, WMO en de SVB


In 2015 kregen 33.000 mensen een pgb aangewezen, iets wat enkele jaren daarvoor nog om 120.000 mensen ging. Via de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) of de jeugdwet, keerden gemeenten ook pgb’s uit. Deze worden door de gemeente aan de SVB (sociale verzekeringsbank) betaald. Deze SVB heeft vorig jaar, om fraude tegen te gaan en de controle te verbeteren, de uitbetaling van de zorgkantoren over genomen. Voor de hulpbehoevende hun pgb-geld krijgen, dienen zij formulieren in te leveren, welke goedgekeurd moeten zijn door de gemeente of zorgkantoor. Omdat  er diverse problemen hiermee gepaard gingen, ontstond er chaos. Als reactie hierop heeft staatssecretaris van Rijn besloten om de uitbetalingen te versnellen en de controle achteraf toe te passen.

Copyright 2016 artemisgroep.nl | All rights Reserved | artemisgroep.nl

KvK: 61006475 | IBAN: NL72 ABNA 0504 9581 78

Powered by Wallbrink Crossmedia Groep