Medicijn tegen Alzheimer

2 mei 2016 | Door: Het Witte Huis

Complixiteit van Alzheimer


Twintig jaar geleden werd de ziekte Alzheimer minder complex ingeschat dan tegenwoordig. Zo spelen niet alleen de ontstekingen in de hersenen een rol, maar ook het alzheimereiwit amyloid. Gedurende het onderzoek naar het medicijn tegen Alzheimer wordt er gekeken of de stoffen die teruggevonden zijn in de ontsteking kunnen helpen bij het beter vaststellen van de ziekte. Tevens kunnen deze stoffen misschien een aangrijpingspunt voor therapie zijn. 


Er zijn processen, die schadelijk en ontstekingachtig zijn, die optreden in de hersenen van Alzheimerpatiënten. Deze processen vinden al plaats voordat het geheugenverlies, vaak een van de eerste symptomen, zich openbaren.

Dr. Naude heeft in eerder onderzoek aangetoond, dat wanneer Lipocaline-2 en megaline aanwezig zijn, er schadelijke ontstekingen in de hersenen zitten.
 

Onderzoek naar medicijnen tegen Alzheimer


Een grote groep mensen is tijdens dit onderzoek onderzocht of en wanneer zij een verhoogde of verlaagde aanwezigheid van Lipocaline-2 in het bloed en hersenvocht hebben. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken of deze stof een rol speelt bij het diagnosticeren van Alzheimer. 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat Alzheimerpatiënten een verhoogd Lipocaline-2 en een verlaagd megaline hebben. 

In het huidige onderzoek wordt gekeken of men, wanneer de hoeveelheid Lipocaline-2 bij proefdieren wordt verminderd, gunstige effecten kan waarnemen. 
Deze informatie is belangrijk omdat gedurende dit onderzoek geneesmiddelen getest worden die waarschijnlijk de hoeveelheid van deze stof kunnen doen dalen. Indien dit positief getest wordt, zou dit betekenen dat er een snelle overgang mogelijk is naar behandelstudies bij mensen. 
Een succesvol onderzoek zou betekenen dat in de komende 10 – 15 jaar een medicijn tegen Alzheimer ontwikkeld zou kunnen worden.

Copyright 2016 artemisgroep.nl | All rights Reserved | artemisgroep.nl

KvK: 61006475 | IBAN: NL72 ABNA 0504 9581 78

Powered by Wallbrink Crossmedia Groep