REGULIERE ZORG VS. KLEINSCHALIG WONEN

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN KLEINSCHALIG WONEN EN DE REGULIERE ZORG?

 Wanneer je in een kleinschalig wooninitiatief zoals Residence Het Witte Huis woont, wordt de kwaliteit van leven voor dementerenden dan verhoogd? Als betrokkenen moeten wij ons die vraag keer op keer stellen. Er kunnen namelijk altijd dingen verbeterd worden. Enkele voordelen van kleinschalig wonen zijn dat er een huiselijke sfeer aanwezig is en dat er zorg wordt gedragen voor een klein aantal bewoners. Zich thuis voelen, is volgens ons, het allerbelangrijkst.

21 Apr

In de huidige verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie wordt sterk ingezet op een ontwikkeling naar kleinschalige woonvormen. Dit zijn woonvormen waarin een beperkt aantal ouderen (doorgaans 6 tot 8 bewoners) samenwoont in een huiselijke en herkenbare omgeving. Bewoners voeren zoveel mogelijk eigen regie en worden gestimuleerd om deel te nemen aan dagelijkse activiteiten. Verzorgenden zijn onderdeel van het huishouden, waarbij zij meerdere taken uitvoeren (o.a. verpleegkundige, persoonlijke en huishoudelijke taken).

De verschillen tussen een reguliere zorgafdeling en een kleinschalig wooninitiatief zijn vaak direct duidelijk merkbaar wanneer men binnenstapt.
Bij een reguliere afdeling dragen de medewerkers een uniform, wat het ziekenhuiskarakter benadrukt, hebben deze medewerkers afzonderlijke taken en worden de activiteiten aangereikt van buitenaf, bijvoorbeeld door een aparte afdeling.

Bij kleinschalig wonen ligt de nadruk juist op de sfeer en omgang met en tussen de bewoners. De medewerkers zijn te gast in het huis en het dragen van burgerkleding benadrukt de huiselijke sfeer. Ook kan er sneller en creatiever ingespeeld worden door de flexibiliteit die de medewerkers hebben. Daarnaast wordt het ritme van de bewoners door hen zelf bepaald en niet door de medewerkers.

Een voorbeeld van bovenstaande is Residence Het Witte Huis. Zij streven naar een hoge kwaliteit van leven in een kleinschalige, huiselijk sfeer binnen een professioneel wooninitiatief. Hier zien ze in de praktijk dat bewoners zich positief ontwikkelen en zien opbloeien.

Uit het onderzoek van de provinciale raad van volksgezonheid Limburg is gekomen dat de kwaliteit van leven in beide settings gelijk was en slechts op de subschalen verschillen toonde. Familieleden en verzorgende hebben aangegeven dat bewoners van kleinschalige wooninitiatieven, zoals Residence Het Witte Huis, meer activiteiten uitvoeren dan op reguliere afdelingen. Daarnaast geven familieleden, van bewoners in kleinschalige wooninitiatieven, aan dat de bewoners zich meer thuis voelen en er meer sociale relaties ontwikkeld worden.
Tevens lijken deze zelfde bewoners meer sociaal betrokken te zijn, al verdwijnt dit effect na verloop van tijd. Ook kregen deze bewoners minder psychotrope medicatie voorgeschreven en werden er minder vrijheids beperkende maatregelen getroffen dan bewoners die woonachtig zijn in de reguliere zorg. Deze bovenstaande verschillen werden bij aanvang van het onderzoek al geconstateerd en bleven gedurende het onderzoek constant. Deze verschillen bestonden al bij aanvang van de studie en bleven constant gedurende het onderzoek.

Residence

Andelst

Europaplein 1

6673 BT Andelst

+31 488 726080

Residence

Zetten

Stationsstraat 27

6671 AW Zetten

0488 745 112

Heeft u vragen?

Stuur ons een bericht, of bekijk onze FAQ

Wij hebben alle antwoorden op veel gestelde vragen voor u online gezet zodat u gemakkelijk en snel antwoord kan krijgen op uw vragen. Staat uw vraag er niet tussen kunt u zijstaande gegevens of via ons online formulier uw vraag aan ons sturen. Wij zullen dan uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.