DEEL OVERGEHOUDEN GELD AAN ZORG ONTTROKKEN

De gemeente Amersfoort heeft vorig jaar 5 miljoen euro overgehouden op haar budget voor de zorg. Een deel daarvan is naar de pot algemene reserve overgeheveld, ondanks de afspraak dat een overschot beschikbaar zou blijven voor zaken als dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning. Het precieze bedrag dat aan de zorg is onttrokken kon de gemeente gisteren niet noemen. Gesproken wordt van een 'klein deel'. Geld uit de algemene reserve kan voor andere doelen worden gebruikt, bijvoorbeeld om tekorten bij culturele instellingen aan te vullen. Maar dat is tegen de afspraken, zoals die onder meer in een motie zijn vastgelegd. SP-fractieleider Ad Meijer reageert verbijsterd: ,,Twee weken geleden nog heb ik bij de verantwoordelijke ambtenaar hierover een vraag gesteld. Toen was het antwoord dat het overschot conform afspraken binnen het sociaal domein zou blijven.''

 

 


23 Nov

VERANTWOORDING

Amersfoort hield vorig jaar 5 miljoen over op een budget van 88 miljoen. Dit cijfer is niet eerder naar buiten gebracht, omdat tot voor kort onvoldoende definitieve verantwoordingen van zorgaanbieders waren ontvangen.
In vergelijking met andere steden steekt Amersfoort niet gunstig of ongunstig af. Van het Wmo-budget hielden de gemeenten samen een bedrag van 310 miljoen euro over. Recent bleek uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur dat één op de vijf gemeenten die in 2015 geld overhielden, dat niet volledig apart hebben gezet voor zorg. Amersfoort blijkt daar nu ook onder te vallen.  

SCHANDAAL

De SP vindt het een grof schandaal dat beschikbaar zorggeld niet volledig wordt ingezet. ,,Ik spreek van een afpoeierbeleid'', zegt Ad Meijer, ,,Mensen die hulp hard nodig hebben, worden terugverwezen naar de zelfredzaamheid.'' 

Zorgwethouder Fleur Imming (PvdA) ziet dat anders. ,,Het doel is niet om het budget volledig te besteden, maar om inwoners te voorzien van kwalitatief goede en voldoende zorg''. Het budget moet volgens haar gezien worden als een kader voor het maken van afspraken met zorgaanbieders.

Residence

Andelst

Europaplein 1

6673 BT Andelst

+31 488 726080

Residence

Zetten

Stationsstraat 27

6671 AW Zetten

0488 745 112

Heeft u vragen?

Stuur ons een bericht, of bekijk onze FAQ

Wij hebben alle antwoorden op veel gestelde vragen voor u online gezet zodat u gemakkelijk en snel antwoord kan krijgen op uw vragen. Staat uw vraag er niet tussen kunt u zijstaande gegevens of via ons online formulier uw vraag aan ons sturen. Wij zullen dan uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.