Veel gestelde vragen2020-02-18T14:00:58+00:00

Veelgestelde vragen

Als u in uw omgeving te maken krijgt met dementie komt er veel op u af. En u heeft waarschijnlijk vragen. Om u te helpen hebben we de meest gestelde vragen op een rij gezet. Soms verwijzen we daarbij naar een externe website waar uitgebreidere informatie over dat onderwerp te vinden is.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Met welke indicatie kun je wonen bij Artemis?2020-02-18T14:31:38+00:00

Bij Artemis kunnen bewoners terecht met indicatie zorgprofiel 4, 5 of 6

Waarin verschilt Artemis van reguliere verpleeghuizen?2020-02-18T14:36:57+00:00

Bewoners die in een regulier verzorgings- of verpleeghuis wonen betalen een hogere eigen bijdrage voor de geleverde (intramurale) zorg dan mensen die zelfstandig wonen en waarbij de zorg aan huis (extramuraal) wordt geleverd.

Bewoners van Artemis wonen zelfstandig (dus extramuraal) en betalen dus een lagere eigen bijdrage voor de benodigde zorg. Deze besparing kan behoorlijk oplopen. Wij rekenen u het graag voor.

Heeft Artemis voldoende gekwalificeerd personeel?2020-02-18T19:44:32+00:00

Ja, bij Artemis werken gekwalificeerde mensen van op diverse niveaus. Op iedere locatie is er op ieder moment van de dag personeel aanwezig met niveau 3 of hoger.

Hoe borgt Artemis de kwaliteit?2020-02-18T19:51:33+00:00

Artemis werkt volledig volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Daarnaast hebben wij ons gecommitteerd aan het overheidsprogramma Waardigheid en Trots.
Meer informatie hierover: Thuis in het verpleeghuis – samen werken aan de verdere ontwikkeling van de verpleeghuiszorg.

Ons meest recente Kwaliteitsverslag kunt u vinden op onze download pagina.

Heeft Artemis ook tijdelijke logeerplaatsen?2020-02-18T19:56:35+00:00

Ja, Artemis heeft als een van de weinige in de regio de beschikking over logeerplaatsen.

Een tijdelijke en volledige overname van zorg geeft mantelzorgers een adempauze. Met deze overbruggingszorg voelt uw dierbare zich snel thuis bij ons. Logeren bij Artemis betekent: een veilig logeeradres, 24 uur toezicht, alle maaltijden en deelname aan activiteiten, een eigen kamer inclusief badkamer of luxe wasmeubel, wasserette, bedlinnen, internet en eigen telefoon. Ontvangt uw dierbare verpleging van de thuiszorg? Dan kunnen zij dit bij ons voortzetten. Artemis kan de verpleging desgewenst ook op zich nemen.

Verleent Artemis ook palliatieve zorg2020-02-18T19:57:59+00:00

Wanneer het einde van een leven in zicht komt, zijn de voorzieningen van Artemis volledig toegerust om het stervensproces voor alle betrokkenen zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld door middel van een waakmand; in deze mand zitten allerlei hulpmiddelen die voor de terminale bewoner van belang kunnen zijn.

Verzorgt Artemis ook rondleidingen?2020-02-18T20:03:23+00:00

U kunt altijd bij Artemis terecht voor een rondleiding. Neem contact met ons op en we maken graag deze afspraak. Naast de uitvoerige rondleiding bespreken met u en uw familie of verwanten de belangrijkste wensen en mogelijkheden voor wonen bij Artemis.

Welke activiteiten organiseert Artemis?2020-02-18T20:31:07+00:00

Artemis streeft altijd naar een goede balans tussen activering, rust en positieve prikkels. We organiseren zowel binnen- als buitenshuis verschillende activiteiten.

 • samen koken en bakken
 • muzikale momenten met herkenbare liedjes
 • bloemschikken, schilderen, geheugen spellen, biljarten en handwerken
 • optredens en voorstellingen van artiesten
 • bewegen, zoals wandelen en fietsen (vierdaagse Herveld/ duofiets)
 • uitstapjes naar een dierentuin, de markt en lokale activiteiten
 • verwenmomentjes zoals een manicure, gezichtsmasker, cradle of voetreflexie
 • en natuurlijk ook de kleine huiselijke momenten: samen koffie drinken, de krant lezen of een spelletje spelen

U bent altijd welkom om tijdens een kop koffie de sfeer te komen proeven.
En volg ons op Facebook en Instagram,; u krijgt dan een goede indruk van onze actuele activiteiten.

Welke recensies heeft Artemis?2020-02-18T20:15:03+00:00

Op Zorgkaart Nederland leest u welke ervaringen andere bewoners en hun familie hebben met Artemis.

 

Kan ik als vrijwilliger actief zijn bij Artemis?2020-02-18T20:20:54+00:00

Jazeker! Op beide locaties is er altijd ruimte voor mensen die met de bewoners activiteiten ondernemen, zowel binnen als buiten. Maar ook in de tuin werken of helpen met koken is bijvoorbeeld mogelijk.

Kortom: heb je af en toe een uurtje beschikbaar en vind je het leuk om iets met of voor onze bewoners te doen?
Stuur dan een e-mail naar dorienvanput@artemisgroep.nl.

Met welke zorgspecialismen werkt Artemis samen?2020-02-18T20:30:12+00:00

Artemis biedt de dagelijkse zorg aan haar bewoners. Voor zorg die we niet standaard in huis hebben werken we samen met externe specialisten. De huisarts is altijd de eerste behandelaar van onze bewoners. Daarnaast maken wij ook gebruik van de specialist ouderengeneeskundige, die iedere 2 weken op locatie is. Verder werken wij samen met een vaste psycholoog, een ergotherapeut, een diabetesverpleegkundige,  een diëtist en een fysiotherapeut.

Alle specialisten kunnen rapporteren in het dossier van de bewoner, waar de familie via Carenzorgt inzicht in heeft.

Kunnen medewerkers van Artemis opleidingen volgen?2020-02-18T20:40:04+00:00

Ja, dat kan, we zijn hier als organisatie actief mee bezig. We kijken samen met onze medewerkers naar hun ambitie en welke mogelijkheden dit biedt voor hen binnen Artemis.

Moet elke medewerker van Artemis nachtdiensten draaien?2020-02-18T20:44:07+00:00

Artemis vraagt in principe van iedere medewerker om in alle diensten mee te draaien.

We hebben echter een aantal vaste nachtdienst medewerkers, waardoor het aantal meedraai diensten relatief weinig is.

Kan ik een BBL of BOL-traject volgen bij Artemis?2020-02-18T20:46:18+00:00

Jazeker, BBL’ers en BOL’ers zijn welkom bij Artemis.
Neem contact met ons op om na te gaan of er plaatsen beschikbaar zijn.

Kan ik bij Artemis werken als ik (nog) geen diploma heb?2020-02-18T20:53:45+00:00

Ja, dat kan voor een niveau 1 functie (woonondersteuner). We helpen je daarbij graag doorgroeien naar volgende niveaus in de zorg, als jij dat ook ambieert.

Kan ik als verpleegkundige bij Artemis werken?2020-02-18T20:50:41+00:00

Ja, dat kan. Neem contact op voor meer informatie.

Is Artemis een erkent leerbedrijf?2020-02-18T21:03:55+00:00

Ja, Artemis wordt als leerbedrijf erkent voor opleiding van niveau 1 tot en met 4 door SBB.

Is er 24-uurs zorg bij Artemis2020-02-18T21:06:45+00:00

Ja, op beide locaties van Artemis is ruim voldoende personeel aanwezig. Uniek is dat er ook in de nacht altijd twee collega’s per locatie aanwezig zijn. Wel zo’n prettig gevoel.

Wat is mijn CAK-bijdrage als ik woon bij Artemis?2020-02-18T21:09:08+00:00

Als u woont bij Artemis betaald u de lage eigen bijdrage via het CAK. Dit in tegenstelling tot veel reguliere instellingen, waar de hoge eigen bijdrage wordt berekend.

De eigen bijdrage die het CAK berekent is afhankelijk van veel factoren, onder andere het eigen vermogen. U leest er meer over op de website van het CAK.

Wat kost wonen met zorg bij Artemis?2020-02-21T12:58:56+00:00

De huur en verblijfskosten voor een appartement bij Artemis zijn vanaf € 1298,- per maand.

De tarieven zijn onder meer afhankelijk van de grootte en de ligging van het appartement. De kosten voor de zorgverlening  worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (PGB).

In Nederland betaald iedereen een inkomensafhankelijke bijdrage, berekend door het CAK.

Wat is de score van Artemis op Zorgkaart Nederland?2020-02-18T21:15:57+00:00

De score van Artemis op Zorgkaart Nederland is voor beide locaties ca een 8.8. De actuele gemiddelde score ziet u hier.

Kan ik bij Artemis blijven wonen als mijn partner is overleden?2020-02-18T21:20:36+00:00

Als een echtpaar bij Artemis woont en een van de partners komt te overlijden hoeft u doorgaans niet meer te verhuizen.
Als uw persoonlijke situatie daarom vraagt gaan wij overleg met uw verwanten en eventueel een arts voor een passende oplossing.

Zijn huisdieren welkom bij Artemis?2020-02-18T21:34:25+00:00

Ja, zolang het een klein huisdier is zijn ze na overleg welkom bij Artemis.

Heeft Artemis een wachtlijst?2020-02-18T21:37:25+00:00

Artemis werkt met een interesselijst. Heeft u interesse in een van onze locaties? Dan laten wij u graag geheel vrijblijvend de locatie van uw keuze (of allebei) zien en kijken samen met u waar uw dierbare zich het beste thuis voelt.

Is er een leeftijdsgrens bij Artemis?2020-02-18T21:39:16+00:00

Wonen bij Artemis is voor ouderen met geheugenproblemen zoals dementie. Er is geen leeftijdsrestrictie, maar de meeste bewoners zijn 70 jaar en ouder.

Kunnen echtparen ook bij Artemis wonen?2020-02-18T21:45:14+00:00

Op beide locaties van Artemis is het mogelijk om als echtpaar te komen wonen in onze speciale Echtparenkamers. Ook als één de partners geen CIZ-indicatie heeft.

Hoeveel vrijheid heeft een bewoner bij Artemis?2020-02-18T21:47:22+00:00

U kunt uw dagelijks leven voortzetten zoals u dat gewend was. De deuren van onze woonhuizen zijn open en iedereen mag altijd bij u op bezoek komen. Wilt u wandelen of fietsen met onze duofiets en u kunt dit niet zelfstandig? Dan begeleiden wij u hierbij natuurlijk graag.

Mag ik zelf koken bij Artemis?2020-02-18T21:51:02+00:00

Ja, maar niet in de appartementen van Artemis, want die hebben geen eigen keuken. Als u koken leuk vindt, dan mag u altijd helpen bij het bereiden van de maaltijden. We eten gezamenlijk in de grote, gezellige huiskamers. Mocht u liever in uw eigen appartement eten, dan is dit ook mogelijk.

Mag ik eigen meubels meenemen als ik bij Artemis kom wonen?2020-02-18T21:52:30+00:00

De appartementen van Artemis zijn standaard voorzien van stoffering, televisieaansluiting en wifi. Ze kunnen naar smaak met eigen meubels en spulletjes worden ingericht. Dit draagt enorm bij aan het thuisgevoel van de bewoner.

Wat moet ik regelen als ik bij Artemis kom wonen?2020-02-18T21:57:42+00:00

Er is veel te doen als u naar Artemis verhuist. Wij begeleiden u hierbij. Zo helpen we u om rustig, voorbereid en georganiseerd te kunnen verhuizen.

Kan familie blijven logeren bij Artemis?2020-02-18T22:02:27+00:00

Als er een logeerkamer beschikbaar is, is dit geen probleem. De kosten voor verblijf worden bepaald in overleg met de locatiemanager.

Kan familie blijven eten bij Artemis?2020-02-18T22:05:33+00:00

Ja, het is voor familie mogelijk om tegen een kleine vergoeding te blijven eten bij Artemis. Wij koken graag wat extra voor bezoek, als dat tijdig wordt aangegeven.

Mag familie op bezoek komen bij Artemis wanneer zij willen?2020-02-18T22:07:44+00:00

Ja, familie en vrienden mogen bij ons altijd langskomen. Er zijn geen bezoekuren. Iedereen is altijd welkom. Het zou prettig zijn wanneer het bezoek rekening houdt met de maaltijden. Het ontbijt duurt tot 10 uur. Lunch is om 12.30 uur en avondeten start om 17.30 uur.

Hoe blijft familie op de hoogte bij Artemis?2020-02-18T22:11:34+00:00

Buiten de normale dagelijkse communicatie, heeft iedere bewoner een eigen eerstverantwoordelijke verzorgende. Hij/zij is eerste contactpersoon voor de familie wanneer het gaat om welbevinden en zorg. Dat gaat via officiële overlegmomenten, zoals twee keer per jaar in het Multi Disciplinair overleg, maar ook gewoon via normale dagelijkse communicatie.

Daarnaast kan familie vanuit huis de rapportages over de zorg die we leveren altijd inzien met behulp van het programma Caren Zorgt. In dit online dossier kunt u meelezen met rapportages, het zorgplan inzien en informatie uitwisselen. Ook brengen wij met regelmaat een bewonersnieuwsbrief uit.

Wanneer kan iemand zich bij Artemis inschrijven?2020-02-18T22:15:12+00:00

Bewoners kunnen zich bij Artemis inschrijven vanaf indicatie Zorgzwaartepakket-4.

Hoe herkent u dit? U heeft veel hulp nodig bij de dagelijkse dingen: bij het wassen en aankleden, bij het opstaan en naar bed gaan, en als u naar de wc moet. U heeft misschien ook wat hulp nodig bij het eten en drinken, en bij het haren kammen en tandenpoetsen. U kunt in huis nog wel zelfstandig rondlopen, maar fijn als er buiten iemand met u mee gaat? Dan kunnen wij alle zorg bieden die u verdient en nodig hebt.

Wat is een casemanager?2020-02-18T22:19:55+00:00

De weg vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie is best ingewikkeld. Een casemanager dementie helpt hierbij. Dit is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Hij of zij informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. De casemanager heeft soms een andere naam, zoals dementieconsulent of zorgtrajectbegeleider.

Een casemanager is meestal ook verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie, voor het begeleiden van de mantelzorger en voor de monitoring van het ziekteverloop. De meerwaarde van casemanagement zit met name in het verminderen van depressieve gevoelens en stress bij de mantelzorgers.

In welke zorgzwaartepakketten is Artemis gespecialiseerd?2020-02-18T22:29:34+00:00

Er zijn verschillende soorten zorgzwaartepakketten:

ZZP 3 VG = wonen met begeleiding en verzorging
ZZP 4 VG = wonen met begeleiding en intensieve verzorging
ZZP 5 VG = wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
ZZP 6 VG = wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
ZZP 7 VG = (besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
ZZP 8 VG = wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

Bij Artemis wonen ouderen met zorgzwaartepakket 4 tot en met 6.

Wat is respijtzorg?2020-02-18T22:34:14+00:00

Respijtzorg is zorg die de mantelzorger ontlast. Respijtzorg neemt taken volledig over zodat de mantelzorger op adem kan komen of zich kan richten op andere activiteiten. Respijtzorg kan eenmalig voor bijvoorbeeld een vakantie zijn, maar ook regelmatig voor een vast dagdeel of weekend. Artemis is ruimschoots ervaren in het leveren van Respijtzorg. De kosten hiervoor wordt vergoed vanuit de Wmo.

Wat is de Wet langdurig zorg (Wlz)?2020-02-18T22:58:13+00:00

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Vanuit de Wlz wordt de zorg vergoed voor onder andere:

 • verblijf in een verpleeghuis;
 • volledige verzorging en verpleging thuis;
 • gespecialiseerde behandeling

Heeft iemand een indicatie voor zorg vanuit de Wlz, dan komt hij/zijn niet in aanmerking voor een voorziening vanuit de Wmo. Een Wlz-indicatie kan dus gevolgen hebben voor de dagopvang die iemand vanuit de Wmo krijgt. Wees hier alert op.

Heb je hier vragen over? Neem contact met ons op – wel helpen graag!

 

Hoe regel ik de juiste zorg voor mijn naaste met dementie?2020-01-27T10:11:30+00:00

In de zorg voor een naaste met dementie kan er een tijd komen dat u het niet meer zonder hulp redt. Er zijn diverse mogelijkheden om de zorg voor iemand met dementie te regelen. Op welke zorg heeft uw naaste recht en hoe regelt u deze zorg? We helpen u graag op weg.

neem contact op

Is dementie te genezen?2020-02-18T23:00:58+00:00

Helaas is er nog geen medicijn dat dementie kan genezen. Wel bestaan er medicijnen die de ziekte kunnen vertragen of verschijnselen kunnen verminderen. Deze medicijnen werken alleen bij bepaalde vormen van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer. Hoe goed de medicijnen werken verschilt per persoon.

Er zijn in Nederland in totaal vier medicijnen tegen dementie op de markt:

Wat is het verschil tussen alzheimer en dementie?2020-02-18T23:13:26+00:00

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen in de hersenen. Maar wat is dementie eigenlijk? Is alzheimer hetzelfde als dementie? En wanneer wordt vergeetachtigheid een ziekte?

Lees verder op alzheimer-negerland.nl
Wat als thuis wonen met dementie niet meer gaat?2020-02-18T23:24:04+00:00

Als u te maken krijgt met dementie verandert er veel. In het begin gaat het nog wel. Maar uiteindelijk komt het moment dat thuis wonen niet meer gaat. Wat dan? Waar vindt u dan de juiste zorg? Artemis helpt u graag op weg. Om te beginnen met overzichtelijke informatie.

Op zoek naar een plek voor vader of moeder?

naar de familie pagina

DE 8 STAPPEN VOOR NIEUWE BEWONERS

downloads

HANDLEIDING VOOR CAK AANVRAAG

downloads
contact met Artemis
bel mij terug
werken bij

Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd! Zoals met de duofiets, waarbij mijn vader veilig en verzorgd de Betuwe kan zien. Geweldig!

Er wordt goed geluisterd naar de wensen en zonodig worden er aanpassingen gedaan.”

Artemis heeft een gezellige huiselijke sfeer. De zorg is uitstekend.”

Het Witte Huis is een fijne plaats voor onze broer, hij voelt zich hier thuis . De verzorging is heel goed.”

Voor de bewoners is iedere dag wat te doen; en er is liefdevolle verzorging en betrokkenheid.”

Onze moeder vertoefd elke dag in de gezellige huiskamer en heeft daar contact met anderen.”

Moeder doet regelmatig mee aan de activiteiten die georganiseerd worden. Zoals Pim Pam Pet – het leuke spelletje van vroeger.

Voor ons als familie geeft het een fijn gevoel dat onze moeder in goede handen is.”

Zeer persoonlijke begeleiding en top medewerk(st)ers! We laten onze oude 92-jarige moeder met een gerust hart hier verzorgen”

De medewerkers gaan geduldig, zorgzaam en met heel veel toewijding met mijn vader om.”

We zien mijn schoonmoeder weer opbloeien vanaf haar komst bij Artemis.

Er wordt actief aan het geheugen gewerkt door allerlei spelletjes te doen.”

Ze heeft weer zin in het leven.”

De verzorgers zorgen ervoor dat de overgang van zelfstandig wonen naar beschermd wonen goed gaat.”

Vanaf het begin voelt onze vader zich prettig en gewaardeerd. Met veel, héél veel persoonlijke aandacht.”

Het Witte Huis is kleinschalig en de verzorging is erg persoonlijk.”

Mijn vader heeft nog regelmatige heldere periodes en kan dan nog genieten van wat er is.”

Het personeel is heel vriendelijk voor mijn vader, maar ook voor ons als familie.”

Onze bewoners wonen hier, wij zijn als personeel dus bij hun te gast”