Er zijn verschillende soorten zorgzwaartepakketten:

ZZP 3 VG = wonen met begeleiding en verzorging
ZZP 4 VG = wonen met begeleiding en intensieve verzorging
ZZP 5 VG = wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
ZZP 6 VG = wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
ZZP 7 VG = (besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
ZZP 8 VG = wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

Bij Artemis wonen ouderen met zorgzwaartepakket 4 tot en met 6.