Respijtzorg is zorg die de mantelzorger ontlast. Respijtzorg neemt taken volledig over zodat de mantelzorger op adem kan komen of zich kan richten op andere activiteiten. Respijtzorg kan eenmalig voor bijvoorbeeld een vakantie zijn, maar ook regelmatig voor een vast dagdeel of weekend. Artemis is ruimschoots ervaren in het leveren van Respijtzorg. De kosten hiervoor wordt vergoed vanuit de Wmo.