Bewoners die in een regulier verzorgings- of verpleeghuis wonen betalen een hogere eigen bijdrage voor de geleverde (intramurale) zorg dan mensen die zelfstandig wonen en waarbij de zorg aan huis (extramuraal) wordt geleverd.

Bewoners van Artemis wonen zelfstandig (dus extramuraal) en betalen dus een lagere eigen bijdrage voor de benodigde zorg. Deze besparing kan behoorlijk oplopen. Wij rekenen u het graag voor.