Als een echtpaar bij Artemis woont en een van de partners komt te overlijden hoeft u doorgaans niet meer te verhuizen.
Als uw persoonlijke situatie daarom vraagt gaan wij overleg met uw verwanten en eventueel een arts voor een passende oplossing.