Covid-19 en Artemis2020-04-22T07:30:42+00:00

Covid-19 | Corona en Artemis

Deze pagina is speciaal voor bewoners, naasten, zorgmedewerkers en omwonenden van onze huizen. Het zal geen cijfers over wereldwijde besmettingen bevatten, geen nieuws wat al op de NOS wordt geblogd. Dit is ontstaan door de vele vragen, aanmeldingen en onrust die ontstaat omtrent zorginstellingen en corona.

Het lijkt op griep en iedereen is er vatbaar voor… vooral oudere en zieke mensen zijn kwetsbaar en kunnen aan het virus overlijden. Iemand met dementie kan zeker als kwetsbaar worden gezien.

De bewoners en iedereen werkzaam in het huis verdienen in deze tijd als geen ander een hart onder de riem of een bedankje voor al hun harde en liefdevolle werk.

  Speciaal om hen in het zonnetje te zetten kan nu je steun verwoorden.

Stuur hier een berichtje

Volg hieronder de laatste nieuwsberichten, handige tips en veranderingen omtrent corona en Artemis

Live: verpleeghuizen en covid-19 (nood)maatregelen

De strenge bezoekersregeling voor verpleeghuizen wordt mogelijk vanaf 11 mei op sommige plekken wat soepeler. Minister De Jonge (Volksgezondheid) zegt na te denken over een test.

Daar wil de minister volgende week advies over vragen bij de medische experts in het Outbreak Management Team (OMT), zegt hij tegen het Nederlands Dagblad. Een besluit over de ’pilot’ met enkele verpleeghuizen moet dan die week worden genomen, waarna de test vanaf 11 mei zou kunnen beginnen.

Bij een test komen ook flink wat voorwaarden aan het bezoek. Bijvoorbeeld rond het aantal besmettingen in een verpleeghuis, strenge hygiënemaatregelen, het aantal bezoekers. Het zou bijvoorbeeld om maar één bezoeker per verpleeghuisbewoner kunnen gaan.

De minister ziet in dat het geen doen is om het huidige strikte bezoekverbod ’nog een jaar’ in stand te houden: „Geen enkel nabij contact; dat is voor niemand vol te houden.”

Bron: Telegraaf

Op 4 mei begint het Amsterdam UMC een grootschalig onderzoek naar de manier waarop het coronavirus zich verspreidt binnen verpleeghuizen. Het Amsterdam UMC en verschillende GGD’en gaan zo’n 1500 bewoners en verzorgenden van drie verpleeghuizen twee keer testen op corona. Dat gebeurt met een week tussentijd…

De hoofdvraag is of personeel en bewoners die zelf niet ziek lijken en ook geen typische covid-19-symptomen hebben, toch anderen kunnen besmetten. De resultaten van kleinere Amerikaanse onderzoeken wijzen in die richting. Het zou ook verklaren dat zorgpersoneel het virus in verpleeghuizen kon verspreiden. Ook Nederlandse onderzoekers gaan ervan uit dat besmette personen zonder symptomen het virus hebben verspreid.

“Mogelijk zijn er in verpleeghuizen vaker besmettingen door mensen vóór ze typische symptomen hebben van een covid-infectie of met heel andere symptomen”, zegt Cees Hertogh. Hij is hoogleraar ouderengeneeskunde aan het Amsterdam UMC en een van de initiatiefnemers van de studie.

“De precieze rol van besmette mensen zonder symptomen lijkt mij ook zeer belangrijk nu de eerste stappen worden gezet om de samenleving weer meer te openen.”

Altijd mondmaskers

Het onderzoek moet ook de vraag beantwoorden of zorgverleners in verpleeghuizen misschien maar beter altijd mondkapjes kunnen dragen bij de verzorging van bewoners. Nu is het advies van het Outbreak Management Team om dat alleen te doen als er op een afdeling een bewezen besmetting is.

Verder moet het onderzoek uitwijzen of en hoe het bezoekverbod dat nu geldt voor verpleeghuizen versoepeld of opgeheven kan worden.

Besmettingen via personeel

“Het staat niet ter discussie dat het virus de verpleeghuizen binnenkomt via medewerkers, maar die zorgverleners hebben daar absoluut geen schuld aan”, zegt Hertogh.

“Doordat onze sector bij de toebedeling van testen en beschermingsmiddelen helemaal achter in de rij stond, hebben medewerkers onbeschermd moeten werken met heel kwetsbare mensen die niet getest waren. Terwijl iedereen weet hoe ingewikkeld het is om uitbraken van infectieziekten in verpleeghuizen te voorkomen of te bestrijden.”

Het idee voor het onderzoek staat in een voorstel aan het OMT om het coronabeleid in de verpleeghuizen aan te passen. In dat voorstel wordt ook gesignaleerd dat er een tekort is aan personeel, zuurstofconcentraat en medicijnen.

Vertrouwelijke bijlage

Cees Hertogh en zijn directe collega-hoogleraar Bianca Buurman hebben dat voorstel, met instemming van alle hoogleraren ouderengeneeskunde en academische werkplaatsen ouderenzorg, op 20 april aan het OMT voorgelegd.

Het urgent getoonzette stuk van Hertogh en Buurman is een niet openbaar gemaakte bijlage van het laatste OMT-advies. Ook de Tweede Kamer heeft het voorstel niet gekregen. Het document is in handen van de NOS.

Doordat de notulen van het OMT niet openbaar zijn, is onduidelijk waarom die urgentie weinig terugkomt in het OMT-advies. Dat kan zijn door de discussie binnen het OMT, het schrijven zelf van het advies, de vergadering van het bestuurlijk afstemmingsoverleg daarna, of het ministerie van VWS.

OMT-adviezen

Het OMT adviseerde op 20 april om verpleeghuizen niet te heropenen voor bezoek, vanwege het risico op verdere verspreiding van het coronavirus. Verder adviseerde het OMT de “nu beschikbare testcapaciteit om bewoners en medewerkers te testen” meer te gebruiken.

Het OMT steunt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zorgpersoneel op afdelingen met bevestigde covid-patiënten. Verder gebruik wordt afgeraden.

In de toelichting op de geadviseerde maatregelen zegt het OMT wel dat covid-19 bij patiënten in verpleeghuizen vaker atypisch kan verlopen en dat daardoor risico ontstaat op ongemerkte verspreiding.

Er wordt niets gezegd over de rol van het personeel bij die besmettingen, hoewel die in het stuk van de hoogleraren nadrukkelijk genoemd wordt en het OMT daar zelf in zijn advies van 14 april ook over sprak.

Onderzoek Erasmus MC

In beide gevallen gebeurde dat naar aanleiding van onderzoek van viroloog Marion Koopmans in het Erasmus MC. Zij nam monsters af bij zorgpersoneel en bewoners in vijf verpleeghuizen met een corona-uitbraak.

Uit haar onderzoek bleek dat er sprake is van overdracht van het virus binnen de verpleeghuizen tussen personeel en bewoners. Verder leverde de studie van Koopmans aanwijzingen op voor overdracht van het virus tussen verschillende verpleeghuizen en tussen ziekenhuis en verpleeghuis. Dat gebeurt naar alle waarschijnlijkheid door personeel.

april 27th, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Met 3 werken verlengd

De bezoekersstop in verpleeghuizen is met 3 weken verlengd. Veel mensen zijn bang dat hun naaste hen niet meer herkent als ze weken, of zelfs maanden, niet op bezoek mogen komen.

Expert Mariëtte geeft antwoord en tips: of je naaste je straks niet meer herkent, is helaas niet te voorspellen. Dat hangt af van het ziekteproces. Het ziekteproces verschilt van mens tot mens. Het helpt soms om de herinnering op een andere manier levend te houden, door het sturen van fotokaarten en filmpjes. Mag je straks weer op bezoek? Noem dan als je binnenkomt voor de zekerheid je naam en je relatie tot je naaste. Zeg bijvoorbeeld ‘Dag papa, ik ben het Tessa, je dochter. Fijn om je weer te zien!’ Na verloop van tijd komt de vertrouwdheid wel weer terug. 💛

Heb jij nog tips? info@artemisgroep.nl of via onze facebook pagina

april 22nd, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Tuinoptreden op gepaste afstand!

A.s. dinsdag 28 april een tuinoptreden van voormalig soundmixwinnaar Arno Kolenbrander voor bewoners en collega’s om ze hart onder de riem te steken.

14.oo uur Zetten

15.15 uur Andelst

april 22nd, 2020|Categorieën: eenzaamheid|

Optreden bij de huizen

Vanmiddag komt zangeres Felicity de bewoners toezingen! Swingende heupen en gepaste afstand is welkom rond 14 uur bij zetten en maandag j.l. bij Andelst

april 17th, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Hartverwarmende woorden ontvangen

april 14th, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Huisbezoeken Wet zorg en dwang

Ook bij aanvragen in het kader van de Wet zorg en dwang, artikel 21, worden geen huisbezoeken meer gedaan. In deze situaties zoeken onze medewerkers maximaal naar mogelijkheden om alsnog de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Bijvoorbeeld via Skype of FaceTime. Als dat niet mogelijk blijkt en de cliënt toch in persoon gezien moet worden, wordt de aanvraag tijdelijk opgeschort. Dit betekent dat de aanvraag wordt uitgesteld. Zodra het weer mogelijk is huisbezoeken af te leggen, wordt de aanvraag alsnog afgehandeld.

april 11th, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Gevolgen coronavirus: geen huisbezoeken en tijdelijke Wlz-registraties door CIZ

Het kabinet en het RIVM hebben vergaande maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Gevolg hiervan is onder andere dat het CIZ een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) hanteert. Met ingang op 3 april j.l. wordt het daardoor mogelijk gemaakt om ouderen acuut op te nemen.

Noodmaatregel Wlz-registraties voor zorgaanbieders

Negatief COVID-19 geteste of herstellende ouderen kunnen daardoor snel verplaatst worden van het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Het kan hierbij ook gaan om ouderen waarvan de mantelzorg of dagbesteding is weggevallen als gevolg van COVID-19, en die daardoor niet meer thuis kunnen blijven.

Als u vragen hebt over uw CIZ aanvraag en/of acuut opgenomen moet worden?

neem contact op

april 10th, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Handhygiëne in de zorg

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: handhygiëne is het allerbelangrijkste als het gaat om voorkomen van besmetting met ziektekiemen. Dit betekent je handen reinigen op de juiste manier en op de juiste momenten.

Wil je meer weten over wanneer je je handen moet wassen of desinfecteren? Lees meer over de vijf momenten van handhygiëne van de WHO en de vertaling Kamer In, Kamer Uit, Voor Schoon, Na Vies.

april 8th, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Herkenbare emoties die vele meemaken

Kars Veling, wiens vrouw in een verpleeghuis woont, over het bezoekverbod in verpleeghuizen. De deuren van de verpleeghuizen zitten dicht. Hoe menselijk is het om ouderen in hun laatste levensfase te scheiden van hun naasten? Te gast in Op1: SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen, ouderenpsycholoog Sarah Blom en Kars Veling.

“Het voelde alsof ik mijn vrouw in de steek liet. Ik hoop één ding: dat als ik straks wel weer mag komen dat de vertrouwelijkheid er weer is.”

Het fragment is hier terug te kijken

april 7th, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Kun je een naaste met dementie leren beeldbellen?

Ja dat kan! via Skype, FaceTime of WhatsApp. Dementie.nl geeft praktische tips hoe je dit kunt aanpakken.

Er zijn ook speciale tablets voor ouderen in de handel.

Als persoonlijk contact om wat voor reden niet mogelijk is, is beeldbellen (videobellen) een mooi alternatief. Je kunt elkaar horen én zien zodat je meer contact hebt.

april 7th, 2020|Categorieën: corona tips|

Paasweekend #wevergetenjullieniet

Vooral tijdens de paasdagen is het extra moeilijk om niet bij onze dierbaren te kunnen zijn. We missen elkaar, maar: we vergeten elkaar niet!
Daarom roepen we iedereen op om dat te laten zien, met het Vergeet-mij-nietje als symbool 🌸

Doe ook mee! Hang de raamposter op die je vanaf dinsdag in veel huis-aan-huisbladen vindt en a.s. vrijdag in alle landelijke kranten. En je kunt meer doen: stuur een gratis (foto)kaartje, teken een stoepkrijt bloemetje, draag het Vergeet-mij-niet speldje, plaats een vergeet-mij-niet plantje voor het raam, geef je profielfoto op social media een speciaal kader of verzin zelf een creatieve manier om het vergeet-mij-nietje uit te dragen!

Kijk voor sjablonen, de gratis (foto)kaart, het Vergeet-mij-niet-speldje en veel mooie inspiratie van anderen op wevergetenjullieniet.nl. En deel jouw creatie op social media met #wevergetenjullieniet.

 

Initiatief van alzheimer nederland 

april 6th, 2020|Categorieën: Belangrijk|

NPO 2 speelt in op quarantaine ouderen.

Willem Duys, zeg ‘ns Aaa, Kopspijkers en shows van Andre van Duin. Heimwee TV is elke weekdag tussen 09:00u-17:00u te zien op NPO 2.

Bekijk Heimwee TV 

april 5th, 2020|Categorieën: eenzaamheid|

Speciale telefoonlijn ANBO duizenden keren gebeld

 De speciale telefoonlijn van ANBO voor ouderen die vragen hebben over het coronavirus of een praatje willen maken omdat ze alleen zijn, is al door meer dan vierduizend mensen gebeld.

“Tegen iedereen die veel alleen thuis zit en behoefte heeft om even z’n hart te luchten of gezellig wil bijpraten, wil ik zeggen: bel ons!

Zie hier de site van Anbo

april 3rd, 2020|Categorieën: eenzaamheid|

gezocht: Verzorgende IG (eerst verantwoordelijk verzorgende)

Mede door de crisis zijn we op zoek naar een enthousiaste collega die liefdevol en
warme zorg vanzelfsprekend vinden. We zijn op zoek naar een eerst verantwoordelijk verzorgende IG.  Wil jij ook meewerken om in deze periode van onwetendheid wat rust te brengen met goede zorg en leuke activiteiten voor onze bewoners?

Zie hier de vacature en hopelijk kan je binnenkort bijspringen

Vacature

april 3rd, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Hoe leg ik mijn naaste met dementie uit wat er aan de hand is en wat corona betekent? Bijvoorbeeld wanneer:

Iemand in het verpleeghuis woont en ik nu niet op bezoek mag. Hoe maak ik mijn naaste duidelijk waarom ik niet op bezoek kom?

Over een tijdje gaan we weer lekker samen op pad en komen de kleinkinderen weer langs.’

Antwoord psycholoog Maritza Allewijn

Wat een verdrietige situatie, hè. De maatregelen hebben veel invloed op verschillende levens. Juist mensen met dementie hebben vertrouwde gezichten nodig en hebben vaak meer behoefte aan lichamelijk contact, zoals een hand vasthouden.

Hoe kan je je naaste uitleggen wat er aan de hand is… lees hier verder

april 2nd, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Laat weten dat je aan iemand denkt

De bewoners en iedereen werkzaam in het huis verdienen in deze tijd als geen ander een hart onder de riem of een bedankje voor al hun harde en liefdevolle werk.

Speciaal om hen in het zonnetje te zetten kan je hier je steun verwoorden. Ken jij een hulpverlener waar je trots op bent en die een lief gebaar verdient?

Tip: ken je geen medewerkers of bewoners persoonlijk? Geeft niets, ieder bericht komt aan en geeft dat beetje extra steun. Bedankt.

april 1st, 2020|Categorieën: corona tips, eenzaamheid, Uncategorized|

Vanmiddag live balkon concert op radio en locatie

Vandaag wordt het een lekkere zonnige dag en worden weer 2 mooie buiten optredens geven! De fantastische zanger Johan Faber komt een glimlach en herinneringen brengen. Als kers op de taart is Eric van den Berg van Omroep Gld live om hier om aandacht te besteden in zijn radioprogramma Een Berg Muziek.

14.00 Artemis Andelst
15.30 Het Witte Huis Zetten

 

Update | 4 april | Zetten

Zie hier de video van de fantastische middag dat resulteerde in veel meezingen van oude herinneringen

 

maart 31st, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Niet meer langs bij je moeder:
“bezorg geen corona, maar een kaartje”

Een brief sturen die élke keer weer een lach op het gezicht brengt kost maar een rijksdaalder!

Met Omapost maak je heel makkelijk en zonder gedoe van elke foto op je smartphone een echt papieren kaartje voor je naasten in Artemis. Die ze direct voor je versturen! Zo verras je ze in een paar stappen met een persoonlijk kaartje in hun eigen brievenbus. Op elk kaartje natuurlijk jouw persoonlijke boodschap en telefoonnummer. Zo houden jullie contact. Bellen jullie misschien wat vaker. Spreken jullie snel weer af. En kan je naasten nog meer meegenieten van jouw avonturen in deze moeilijke tijd. www.omapost.nl

maart 30th, 2020|Categorieën: corona tips, eenzaamheid|Label: |

Uitgangspunten persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en in het bijzonder mondneusmaskers wordt buiten het ziekenhuis alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd. Lees verder op RIVM

maart 28th, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Pleidooi voor maatwerkoplossingen

Voor alle mantelzorgers van iemand met dementie in deze coronacrisis, is de machteloosheid groot. Alzheimer Nederland pleit in Den Haag voor maatwerk voor mantelzorg, zeker als het gaat om naasten in verpleeghuizen.

Alzheimer Nederland heeft begrip voor de beslissingen die zijn genomen voor de veiligheid van bewoners en verzorgenden in verpleeghuizen. Maar de maatregelen zorgen ook voor andere risico’s en leed voor bewoners en familie. Geen bezoek heeft meer invloed op mensen met dementie dan op anderen. Boosheid, verdriet, onrust en somberheid liggen op de loer. En dat vraagt weer meer aandacht van het verzorgend personeel. Kortom: een situatie die om maatwerk vraagt.

Lees verder op dementie.nl

maart 27th, 2020|Categorieën: Uncategorized|

Verrassingsoptreden bij Het Witte Huis

“De muziek was gisteren ver buiten Zetten te horen. Drive-in show It.s Altyd Wat uit Andelst gaf een verrassingsoptreden bij de Artemis Zetten in Zetten”

Buiten de hekken kwamen mensen ook kijken wat er gaande was. De gepaste afstand werd daarbij netjes aangehouden. De bewoners en het personeel van Het Witte Huis zaten in het zonnetje en ze waagden zelfs een dansje. HPC bezorgde voor een lading Merci opkikkertjes en familie Smit zorgde voor taarten. Zo werd het een fantastische dag!

– Overbetuwe.nieuws.nl

Zie hier het optreden

maart 27th, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Kunnen nieuwe bewoners nog steeds terecht bij een verpleeghuis of in tijdelijke opname?

Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van Artemis. Als er plek is kunnen nieuwe bewoners in principe terecht.  Er wordt altijd per bewoner gekeken naar een passende oplossing.

maart 26th, 2020|Categorieën: Uncategorized|

Alzheimer cafes gaan niet door

In het hele land zijn er voorlopig geen Alzheimer Cafés. We volgen de adviezen van de overheid. De Alzheimer Cafés gaan tot en met 1 juni niet door. Hou de pagina van jouw regio in de gaten om te zien wanneer er weer een bijeenkomst is en of er tot die tijd andere (online) contact- of belmomenten worden georganiseerd.

maart 24th, 2020|Categorieën: Uncategorized|

Corona en dementie

Het coronavirus (COVID-19) verspreidt zich snel. Hoe kwetsbaar is je naaste met dementie? Moet je extra voorzorgsmaatregelen nemen tegen het coronavirus? Op dementie.nl hebben ze een uitgebreid bericht geplaatst hoe hier mee om tegaan. Lees verder… 

maart 24th, 2020|Categorieën: corona tips, Uncategorized|Label: |

Wat zijn de consequenties van corona voor de dagbesteding?

Dagbesteding is een activiteit waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen. Conform de richtlijn van het RIVM – om sociale afstand te houden – zijn al veel dagbestedingen gesloten helaas.

Wij begrijpen dat dit een pijnlijke maatregel is, omdat voor veel mensen hun dagactiviteit nu wegvalt.

Artemis zet daarom in op zoveel mogelijke activiteiten zonder direct contact.

Als dat kan helpt het ook als familie en vrienden, middels telefoon, beeldbellen of – ouderwets – via de post zoveel mogelijk aandacht besteden aan onze bewoners.

maart 21st, 2020|Categorieën: Uncategorized|

 Bezoek aan verpleeghuizen en kwetsbare mensen

Het kabinet heeft 20 maart besloten om bezoek aan verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen te stoppen. De maatregel geldt in ieder geval tot 6 april.

De belangrijkste vragen en antwoorden over de consequenties van dit besluit (oa voor nieuwe cliënten, kleinschalig wonen en dagbesteding) leest u in de Q&A omtrent aangescherpte bezoekregeling verpleeghuizen van Actiz.nl

maart 20th, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Personeelsbezetting en hulp?

We zien om ons heen dat er enorm veel wordt aangeboden in deze periode van crisis. Zoveel mensen die een steentje willen bijdragen…
Dat waarderen wij zeer! Op dit moment kunnen we de zorg nog leveren met onze huidige personeelsbezetting, maar dit kan snel veranderen. Daarom willen wij op voorhand een overzicht maken van wie tijd heeft of tijd kan maken om bij te springen als de situatie daarom vraagt. Om een overzicht te krijgen willen we alvast de aanmeldingen verzamelen en een bestand aanleggen. Wij vragen je om je alleen aan te melden door een mail te sturen naar info@artemisgroep.nl

Enorm bedankt voor de steun!

maart 19th, 2020|Categorieën: Belangrijk|

Zorgpersoneel helpt per decennia

In deze periode is het wellicht heerlijk als herinneringen, via een simpele druk op de knop, terug te halen zijn.

De bewoners kunnen aanklikken welk jaartal ze opgegroeid zijn en er begint een lijst van herinneringen af te spelen. Dit via een simpele site van BBC. Wil je dit thuis ook of wellicht delen met anderen? Klik hier voor de site van BBC

 

maart 17th, 2020|Categorieën: Uncategorized|

deuren voor bezoek gesloten voor veiligheid op advies van RIVM

Vanaf 16 Maart j.l. heeft Artemis de lastige keuze gemaakt om voorlopig geen bezoek te kunnen ontvangen voor bewoners ; dit in het belang van de bewoners zelf, hun naasten en het zorgpersoneel.

Wanneer een bewoner in zijn of haar laatste levensfase is, wordt er, in overleg met de zorgmanager, een uitzondering gemaakt. Samen op zoek naar een passende en veilige oplossing.

maart 16th, 2020|Categorieën: Belangrijk, RIVM|

Hoe moeilijk het ook is voor iemand met dementie, probeer toch de algemene voorzorgsmaatregelen te volgen:

  • Was regelmatig je handen met zeep of gebruik desinfecterende handgel (wassen zonder water)

  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, dus niet in je handen

  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg

  • Geef mensen geen hand

  • Mijd sociaal contact zoveel mogelijk

  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar