Het kabinet en het RIVM hebben vergaande maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Gevolg hiervan is onder andere dat het CIZ een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) hanteert. Met ingang op 3 april j.l. wordt het daardoor mogelijk gemaakt om ouderen acuut op te nemen.

Noodmaatregel Wlz-registraties voor zorgaanbieders

Negatief COVID-19 geteste of herstellende ouderen kunnen daardoor snel verplaatst worden van het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Het kan hierbij ook gaan om ouderen waarvan de mantelzorg of dagbesteding is weggevallen als gevolg van COVID-19, en die daardoor niet meer thuis kunnen blijven.

Als u vragen hebt over uw CIZ aanvraag en/of acuut opgenomen moet worden?

neem contact op